Garantiitingimused

Garantii:

Kõikide toodete garantiiaeg on 1 aasta, v.a tooted, milledele on autovalmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (rihmad, küünlad, filtrid...) või on toote valmistaja andnud pikema garantiiaja. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine). Sama kehtib ka toodetele, mis on valesti paigaldatud, mida on puudulikult hooldatud, valesti kasutatud või kasutatud võistlusautol.

Lisaseadmete, tarvikute ja tööriistade garantii on minimaalselt 12 kuud. Paljudel toodetel on garantii 2-5 aastat, sõltuvalt tootjast (Kamasa-Tools tööriistadel aga koguni eluaegne garantii). Informatsioon garantiiaja kohta on toote lisainfos.

1. Garantii kehtib ainult läbi veebipoe www.autostuudio.ee müüdud kaupadele.

2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub KonmarAuto OÜ remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
- normaalsest kulumisest;
- puudulikust hooldamisest;
- vealisest paigaldusest;
- valest kasutamisest;
- muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;
- võistlustel kasutatavate autode varuosad.

3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse KonmarAuto OÜ poolt üle selle tarbijale. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale.
Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha KonmarAuto OÜ-le 30 päeva jooksul peale vea avastamist.
Garantiiavaldusele tuleb lisada:
- vealine toode;
- toote ostmise kuupäev, arve number;
- toote kasutuselevõtu kuupäev;
- kasutusel olnud aeg kilomeetrit/tundi;
- vea ilmnemiskuupäev;
- kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr);
- täpne vea selgitus ja põhjus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta jne);
- lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
- garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas.

5. KonmarAuto OÜ-l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.

6. Kui klient vaidlustab KonmarAuto OÜ garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele.
Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul KonmarAuto OÜ kulul. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aktsepteeritav. Juhul, kui erapooletu eksperdi otsus on positiivne, hüvitab KonmarAuto OÜ ekspertiisikulud.

7. KonmarAuto OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

8. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

9. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on KonmarAuto OÜ-l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.

 

Kontaktinfo

Internetipood: www.autolux.ee

E-post: info@autolux.ee

Telefon: +372 5047047

Firma: KonmarAuto OÜ

Reg. number: 10428561

VAT number: EE100126949

Aadress: Kadaka tee 42C (juriidiline)

Tallinn 12915

Estonia

{mosmap}

Kontaktivorm

KonmarAuto OÜ, Kadaka tee 42C Tallinn 12915, Eesti. Reg.nr: 10428561
SEB Swedbank Coop pank LHV Citadele Luminor Revolut VISA Mastercard

© 2019 Kõik õigused kuuluvad KonmarAuto OÜ-le.